Studio 4 Design

Изготвяне на индивидуални 3D проекти на мебели и цялостно обзавеждане за Вашия дом и офис. 

Studio 4 Design е на българския пазар от скоро, но вече има успешно реализирани проекти, впечатляващи с оригинален дизайн и високо качество. 

 

 

 

 

 •  

   

  Специалистите, които работят при нас, имат иновативен подход към работата си и могат да Ви помогнат да намерите най-подходящото интериорно решение за всеки вкус. 

  Ще се съобразят с всяко Ваше изискване, но и ще Ви изненадат с практични и красиви предложения, допълващи цялостната визия на Вашият дом или офис.

  Фирма “Студио Фор Дизайн” ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Управляващ  орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проект по ОПИК 2014-2020.
   

  Проект BG16RFOP002-2.024-1189-C01 / 15.01.2020 "Конкурентоспособност чрез инвестиции в подкрепа на предприемачеството",   е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
   

  Целите на проекта са:

  ·         Развитие на „Студио Фор Дизайн“ ЕООД като ново предприятие в специфична сфера, свързана с Тематични области на ИСИС – Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии – Сектор М74.10 „Дейности в областта на дизайна“.

  ·         Ефективност и ефикасност чрез инвестиции в материални активи

  ·         Пазарен анализ и маркетингови проучвания с цел реализация на предлаганите дейности

  ·         Устойчива заетост в резултат от реализацията на предприемаческата идея
   

  За целите са предвидени закупуването и въвеждането в експлоатация на: 3бр. Лаптоп, 1бр. Мултимедиен проектор, 1бр. Лазерно многофункционално устройство, 1бр. 3D принтер, както и закупуването на „Маркетингов план за пазарна реализация на дейностите в областта на дизайна“
   

  Очакваните резултати се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздаденото предприятие, създаване и стабилност на четири нови работни места след реализиране на проекта, включително за едно лице с увреждания и постигане на ръст на приходите чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемачески услуги.
   

  Благодарение на инвестиционната подкрепа по процедурата, "СТУДИО ФОР ДИЗАЙН" ЕООД ще постигне конкурентно и ефективно развитие , с което ще се гарантира стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост на 4 лица.

   

  Общият бюджет на проекта възлиза на 234 553.30 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 187 642.64 лв. или 80% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.